Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2015

zlapacoddech
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec. 
— Hłasko
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viayouuung youuung
zlapacoddech
0166 ea81
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaczoo czoo
zlapacoddech
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaczoo czoo
zlapacoddech
4445 8329
Reposted fromcleanout cleanout viaczoo czoo
zlapacoddech
2760 4f3e
Reposted fromilovejackets ilovejackets viaczoo czoo
zlapacoddech
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viaczoo czoo
zlapacoddech
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym.
— "Lalka" B.Prus
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianyaako nyaako
zlapacoddech
Znajdowanie jest zarezerwowane dla szukających.
— Jim Rohn
Reposted fromrailus railus vianyaako nyaako
zlapacoddech
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczoo czoo
zlapacoddech
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczoo czoo
zlapacoddech
Dostałaś pare chwil szczęścia i myślałaś, że nie będziesz cierpieć?
— głupia
Reposted fromgorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia viaczoo czoo
zlapacoddech
8457 9f2f 500
Reposted fromyouuung youuung
zlapacoddech
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viayouuung youuung
zlapacoddech
Nie wstrząśniesz światem,
waląc głową w mur.
— A. Majewski
Reposted frommonstrum monstrum viayouuung youuung

April 06 2015

7409 2a7d 500
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viaczoo czoo
zlapacoddech
zlapacoddech

   
Reposted fromsoSad soSad viaczoo czoo
zlapacoddech
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaczoo czoo
zlapacoddech
9664 c6f9 500
Reposted fromnienawidzeludzi nienawidzeludzi viaczoo czoo
zlapacoddech
9036 4d77 500
Reposted fromWredotka Wredotka viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl