Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

zlapacoddech
Rak
Reposted fromPawelS PawelS viaczoo czoo

April 03 2015

zlapacoddech
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viayouuung youuung

April 02 2015

zlapacoddech
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayouuung youuung
zlapacoddech
3675 c7ac
Reposted fromedmund edmund viatangowithlions tangowithlions

March 31 2015

zlapacoddech
Gdyby młodość wiedziała...
Gdyby starość mogła...
— Guillaume Musso – Będziesz tam?
Reposted fromnyaako nyaako
zlapacoddech
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianyaako nyaako

March 30 2015

zlapacoddech
A jeśli już przepaść i pustka między nami, 
to tylko taka, na sekundę między ustami a ustami.
— h
Reposted fromirmelin irmelin viazadaleko zadaleko
zlapacoddech
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viazadaleko zadaleko

March 29 2015

zlapacoddech
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite vianyaako nyaako
zlapacoddech
Martwi mnie to wszystko dookoła, pseudotrendy, pseudokierunek życia przez filtr Instagrama, płeć piękna udająca Barbie, wszyscy szukający ideałów, kawa w papierowym kubku za milion złotych, i słowa Łukasza Orbitowskiego, że naszymi autorytetami są gwiazdy pop wyglądające jak dziwki, narkomani z forsą i wykształceni debile.
— journalistka.pl
Reposted fromkyte kyte vianyaako nyaako
zlapacoddech
zlapacoddech
8418 1569
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayouuung youuung
6109 87d6 500
Reposted fromkattrina kattrina viayouuung youuung
zlapacoddech
zlapacoddech
5236 0369
Reposted fromcavovo cavovo viaczoo czoo
zlapacoddech
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viaczoo czoo
zlapacoddech
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
zlapacoddech
8706 f640 500
wróżka
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaczoo czoo
zlapacoddech
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl